Eğitim-Öğretim

Eğitim-Öğretim

Yeni Nefes Kolejinde öğrenciler; Bilgiyi ezbere dayalı olarak değl, araştırarak, sorgulayarak, yaparak ve yaşayarak edinirler. Toplum da birey olarak yer aldığının farkında  olan paylaşımcı kendini ifade edebilen sorumluluk sahibi, kendi haklarını korurken başkalarının haklarına saygı gösteren gelenek ve göreneklerimize karşı duyarlı, doğayı koruyan Ahaki değerlerini bilen yarınlara kendini en iyi şekilde ifade edebilen bireyler olmak üzere eğitim alırlar.

Çocukların gelişim düzeyleri, ilgi alanları ve ihtiyaçlarına göre hazırlanan eğitim programı bilimsel programı ön plana çıkarak, sanatsal ve kültürel etkinliklere önem veren yaratıcılığı destekleyen eğitim anlayışı ve aile katılımlarıa önem veren bir kurum olmaktır.

Çocuklarımızın bedensel, zihinsel, duygusal, sosyal ve psikolojik gelişimlerine katkı sağlamak. İyi alışkanlıklar edinmesini sağlamak aynı zamanda kötü alışkanlıklardan uzak tutmak, toplum kurallarını öğrenerek kibar, saygılı, Türkçesi düzgün en önemlisi Ahlaki değerlerini bilen yarınlara kendisini en iyi şekilde ifade edebilen başarılı bireyler yetiştirmektir.

Bizler de güvenilir, saygın ve bilimsel temelli yüksek kalite standardını yaygınlaştırarak bilişsel, ahlaki, sosyal, psikomotor, öz bakım becerilerini tamamlayabilmeleri için milli ve manevi değerlerle donanmış nesiller yetiştirmektir.....