Okuma Yazmaya Hazırlık

Bu çalışmalar okuma ya da yazma öğretmek amacını taşımamaktadır. Çocukların ilköğretime hazır bulunuşluk düzeylerini arttırmak amacıyla yapılan etkinlikleri içerir

Görsel Algılama Çalışmaları:

El-göz koordinasyonu, şekil-zemin ayrımı,  şekil sabitliği, mekânda konum, mekânsal ilişkiler

İşitsel Algı Çalışmaları: Dinleme, konuşma, sesleri ayırt etme, seslerle nesneleri ya da nesne resimlerini eşleştirme

Dikkat ve bellek çalışmaları:

Temel Kavram çalışmaları:

Problem çözme çalışmaları:

El becerisi çalışmaları: Çizme, boyama, kesme, katlama, yoğurma, yapıştırma gibi çalışmaları içerir. Yapacağımız bu etkinlikler doğrultusunda; çocuklarımızın ilköğretime geçişlerini kolaylaştıracaktır.